Tổng dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch

Tổng dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch

 • Túi TPN, 200ml, túi EVA

  Túi TPN, 200ml, túi EVA

  TÚI TPN

  Chất liệu: TÚI EVA

  Túi truyền dùng một lần cho Dinh dưỡng đường tiêm được sử dụng để pha trộn và lưu trữ các dung dịch dinh dưỡng đường tiêm trước và trong khi dùng cho bệnh nhân sử dụng bộ quản lý nội mạch

  Công suất khác nhau của túi có thể được chọn.

   

 • Túi TPN

  Túi TPN

  Túi truyền dùng một lần để nuôi dưỡng đường tĩnh mạch (sau đây gọi là túi TPN), thích hợp cho bệnh nhân cần điều trị dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch