Bộ cho ăn đường ruột

Bộ cho ăn đường ruột

 • Túi đôi cho ăn qua đường ruột

  Túi đôi cho ăn qua đường ruột

  Túi đôi cho ăn qua đường ruột

  Túi cho ăn và túi xả

 • Bộ cho ăn đường ruột

  Bộ cho ăn đường ruột

  Bộ cho ăn qua đường ruột dùng một lần của chúng tôi có bốn loại cho các chế phẩm dinh dưỡng khác nhau: bộ bơm túi, bộ trọng lực túi, bộ bơm mũi nhọn và bộ trọng lực mũi nhọn, bộ kết nối thông thường và ENFit.

  Nếu các chế phẩm dinh dưỡng là bột đóng gói hoặc đóng hộp, thì bộ túi sẽ được chọn.Nếu các chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng tiêu chuẩn đóng chai / đóng bao, thì các bộ chiết xuất sẽ được chọn.

  Bộ máy bơm có thể được sử dụng trong nhiều nhãn hiệu khác nhau của máy bơm cấp ăn Enteral.